Φάκελος Λογισμικά από άλλες δράσεις του ΥπΕΠΘ

Υποστηρικτικό υλικό (εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης, βιβλίο μαθητή κ.α) για εκπαιδευτκά λογισμικά που έχουν διατεθεί σε σχολεία από άλλες δράσεις - έργα του ΥπΕΠΘ. Αναρτώνται συνεχώς νεότερες εκδόσεις των εγχειριδίων.


Online Τεκμηρίωση

- Wiki


Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Πολιτεία - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3534 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 140 KB)
Πολιτεία - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3572 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 137 KB)
Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 - Θέματα Ιστορία της Τέχνης (3606 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 159 KB)
Ελεύθερο Σχέδιο - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (476 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 152 KB)
Ελεύθερο Σχέδιο - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3548 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 152 KB)
Δομημένος Προγραμματισμος - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3598 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 154 KB)
Δομημένος Προγραμματισμος - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3716 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 154 KB)
Ηρόδοτος - Υλικό (3600 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 12.62 MB)
ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ - Υλικό (3662 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 15.51 MB)
Υποδείγματα - Υλικό (3479 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 3.79 MB)
Τα Ζιζάνια της Μεσογείου - Υλικό (3555 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 6.52 MB)
Ξένιος - Υλικό (3437 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 260 B)
Μικρόκοσμοι Διανυσμάτων - Υλικό (3614 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 279 KB)
Κόσμος- Υλικό (3457 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 342 KB)
Ζωγραφική από τον 19ο-20ο Αιώνα - Υλικό (4774 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 5.66 MB)
ΕΦΤΕΚΠΕΜ - Υλικό (443 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 5.82 MB)
Διάνοια - Υλικό (3618 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 3.97 MB)
Δημόκριτος - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (3308 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 14.15 MB)
Δημόκριτος - Αναφορά Τεχνικoύ Ελέγχου σε WinXP (3324 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 122 KB)
Δημόκριτος - Αναφορά Τεχνικoύ Ελέγχου σε Win2000 (3075 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 260 B)