Κατηγορίες Βιβλιοθήκης

  1. »
  2. Κανονισμοί – Διαδικασίες

Φάκελος Κανονισμοί – Διαδικασίες

Πρόκειται για μία συλλογή από κανονισμούς και διαδικασίες που αφορούν στο ΣΕΠΕΗΥ, τον υπεύθυνο του ΣΕΠΕΗΥ και τα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει η δράστη της Τεχνικής Στήριξης

Toggle Τίτλος Ημερομηνία
pdf Απόφαση Αριθμ. 222084/ΓΔ4, ΦΕΚ 5919/2018 Προσόντα, κριτήρια, διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πλη.Νε.Τ. ( 198 KB ) (718 μεταφορτώσεις)
pdf Νόμος 4547 ΦΕΚ 102Α 12-06-2018 Υπεύθυνοι Πλη.Νε.Τ. διαδικασίες επιλογής, αρμοδιότητες, καθήκοντα ( 652 KB ) (1561 μεταφορτώσεις)
pdf Εφαρμοστική Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας για Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ στα σχολεία ( 592 KB ) (2896 μεταφορτώσεις)
pdf Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας για Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ στα σχολεία ( 268 KB ) (2965 μεταφορτώσεις)
pdf Οδηγίες αξιοποίησης Σχολικών Εργαστηρίων ( 583 KB ) (1423 μεταφορτώσεις)
pdf Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. ( 441 KB ) (3730 μεταφορτώσεις)
pdf Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής και υποστήριξης των ΤΠΕ των ολοήμερων Δημοτικών ( 665 KB ) (1962 μεταφορτώσεις)
pdf Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ ( 289 KB ) (4795 μεταφορτώσεις)
pdf Ομιλία Υφυπουργού κου Καλού στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες ( 194 KB ) (1036 μεταφορτώσεις)
pdf Ερωτηματολόγιο ΠΛΗΝΕΤ ( 925 KB ) (1197 μεταφορτώσεις)
pdf Αξιοποίηση Τίτλων Εκπαιδευτικού Λογισμικού-Εγκύκλιος Γ.Γ. ΥπΕΠΘ ( 55 KB ) (1079 μεταφορτώσεις)
pdf Κανονισμός Λειτουργίας HelpDesk (EAITY) ( 187 KB ) (1280 μεταφορτώσεις)
pdf Περιγραφή έργου Τεχνικής Στήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των σχολείων ( 186 B ) (938 μεταφορτώσεις)
Αρχείο Συμμετοχή των Υπευθύνων ΠΛΗΝΕΤ στο έργο της ΤΣ ( 65 KB ) (931 μεταφορτώσεις)
pdf Κανονισμός Λειτουργίας Ασυρμάτου Συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI ( 20 KB ) (1027 μεταφορτώσεις)
pdf Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Κτηματολογίου (ΕΚΠΑ) ( 485 KB ) (1135 μεταφορτώσεις)
pdf Kανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Εργαστηρίων (Παν.Κρήτης) – Έκδοση 1.0 ( 57 KB ) (1324 μεταφορτώσεις)
pdf Επιλογή Υπευθύνων των κέντρων ΠΛΗΝΕΤ ( 113 KB ) (1028 μεταφορτώσεις)
pdf Κανονισμός Χρήσης Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ σε σχολεία ( 20 KB ) (1089 μεταφορτώσεις)
pdf Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων(ΣΕΚ) ( 32 KB ) (1433 μεταφορτώσεις)

Επιλέξτε το φάκελο που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα περιεχόμενά του. Μπορείτε επιπλέον να αναζητήσετε περιεχόμενο με την Αναζήτηση Βιβλιοθήκης.

To top