Φάκελος Φορείς υλοποίησης

Πρόκειται για υλικό που κυρίως ενδιαφέρει τους φορείς υλοποίησης του έργου


Online Τεκμηρίωση

- Wiki


Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
MBSA (672 μεταφορτώσεις) Λήψη (msi, 1 MB)
Τελικό σχέδιο Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου #6 - Εκδοση 1.2(Μετά την δημ. διαβούλευση) (535 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 134 B)
D3.1.1-ΑΠΘ: Εκπόνηση - συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού(τελική έκδοση) (637 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 13.72 MB)
Οδηγός Χρήσης/Περιγραφή Λειτουργικοτήτων HelpDesk- Εκδοση 1.0 (609 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 124 KB)
D3.1.2-4:Κανονισμός Λειτουργίας HelpDesk (EAITY) - Έκδοση 1.3 (678 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 187 KB)
Τελικό σχέδιο Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου #6 (πρόσκληση #50) (552 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 3.31 MB)
D3.1.2-4:Κανονισμός Λειτουργίας HelpDesk (EAITY) - Έκδοση 0.10 (807 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 179 KB)
Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήματα των σχολείων - 2/04 (618 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 453 KB)
Στατιστικά/Συμπεράσματα απο την Παροχή Υποστήριξης στους νομούς ευθύνης του ΕΑΙΤΥ- 2/04 (589 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.00 MB)
Οδηγίες Εισαγωγής Εξοπλισμού στο Κτηματολόγιο (636 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 4 KB)
D3.1.2-4:Κανονισμός Λειτουργίας HelpDesk (EAITY) - Έκδοση 0.8 (675 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 179 KB)
D3.2.1-1:Πρώτο Σχέδιο Διάρθρωσης Κεντρικού Κόμβου ΤΣ (ΕΑΙΤΥ) - Για Σχολιασμό (718 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.03 MB)
D1.1.2-EAITY:Αναφορά Εκπαίδευσης Προσωπικού ΚΕΠΛΗΝΕΤ (679 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 133 KB)
D3.1.1-2:Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Tεxνικών/Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή (ΑΠΘ) - Νέα Έκδοση (629 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 13.08 MB)
D3.1.1-2:Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Tεxνικών/Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή(ΑΠΘ) (619 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 13.72 MB)
D3.2.2-1:Αρχικός σχεδιασμός / Προδιαγραφές Ενημερωτικού Υλικού (ΕΑΙΤΥ) (609 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.92 MB)
D3.4-1a:Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Κτηματολογίου (ΕΚΠΑ) (595 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 485 KB)
Νέα Έκδοση Εκπαιδευτικού Υλικού για το Προσωπικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (592 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.42 MB)
D3.1.2-2:Kανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Εργαστηρίων (Παν.Κρήτης) - Έκδοση 1.0 (575 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 57 KB)
D3.3-1a:Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος Helpdesk (ΕΑΙΤΥ) - Έκδοση 1.0 (788 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.16 MB)