Φάκελος Φορείς υλοποίησης

Πρόκειται για υλικό που κυρίως ενδιαφέρει τους φορείς υλοποίησης του έργου


Online Τεκμηρίωση

- Wiki


Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
MBSA (594 μεταφορτώσεις) Λήψη (msi, 1 MB)
Τελικό σχέδιο Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου #6 - Εκδοση 1.2(Μετά την δημ. διαβούλευση) (459 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 134 B)
D3.1.1-ΑΠΘ: Εκπόνηση - συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού(τελική έκδοση) (563 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 13.72 MB)
Οδηγός Χρήσης/Περιγραφή Λειτουργικοτήτων HelpDesk- Εκδοση 1.0 (546 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 124 KB)
D3.1.2-4:Κανονισμός Λειτουργίας HelpDesk (EAITY) - Έκδοση 1.3 (594 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 187 KB)
Τελικό σχέδιο Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου #6 (πρόσκληση #50) (483 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 3.31 MB)
D3.1.2-4:Κανονισμός Λειτουργίας HelpDesk (EAITY) - Έκδοση 0.10 (695 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 179 KB)
Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήματα των σχολείων - 2/04 (541 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 453 KB)
Στατιστικά/Συμπεράσματα απο την Παροχή Υποστήριξης στους νομούς ευθύνης του ΕΑΙΤΥ- 2/04 (511 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.00 MB)
Οδηγίες Εισαγωγής Εξοπλισμού στο Κτηματολόγιο (571 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 4 KB)
D3.1.2-4:Κανονισμός Λειτουργίας HelpDesk (EAITY) - Έκδοση 0.8 (593 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 179 KB)
D3.2.1-1:Πρώτο Σχέδιο Διάρθρωσης Κεντρικού Κόμβου ΤΣ (ΕΑΙΤΥ) - Για Σχολιασμό (631 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.03 MB)
D1.1.2-EAITY:Αναφορά Εκπαίδευσης Προσωπικού ΚΕΠΛΗΝΕΤ (592 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 133 KB)
D3.1.1-2:Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Tεxνικών/Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή (ΑΠΘ) - Νέα Έκδοση (555 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 13.08 MB)
D3.1.1-2:Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Tεxνικών/Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή(ΑΠΘ) (551 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 13.72 MB)
D3.2.2-1:Αρχικός σχεδιασμός / Προδιαγραφές Ενημερωτικού Υλικού (ΕΑΙΤΥ) (531 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.92 MB)
D3.4-1a:Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Κτηματολογίου (ΕΚΠΑ) (533 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 485 KB)
Νέα Έκδοση Εκπαιδευτικού Υλικού για το Προσωπικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (533 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.42 MB)
D3.1.2-2:Kανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Εργαστηρίων (Παν.Κρήτης) - Έκδοση 1.0 (516 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 57 KB)
D3.3-1a:Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος Helpdesk (ΕΑΙΤΥ) - Έκδοση 1.0 (678 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.16 MB)