Φάκελος Φορείς υλοποίησης

Πρόκειται για υλικό που κυρίως ενδιαφέρει τους φορείς υλοποίησης του έργου

Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για Προμήθεια Πληροφοριακού Εξοπλισμού ΚΕΠΛΗΝΕΤ (108 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 303 KB)
D3.1.1-1a: Σχέδιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Τεχνικών ΚΕΠΛΗΝΕΤ (EAITY) (123 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 113 KB)
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων (107 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 118 KB)
D3.1.1-1b:Αρχικός σχεδιασμός/Προδιαγραφή εγχειριδίων τεχνικού/εκπαιδευτή/Παραρτήματα (ΕΑΙΤΥ) (127 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 3.09 MB)
Τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό της Τεχνικής Στήριξης (114 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 38 KB)
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού (127 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 281 KB)
Μελέτη για την Τεχνική Στήριξη Σχολικών Εργαστηρίων & χρηστών ΚΤΠ του ΥΠΕΠΘ (140 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.88 MB)