Φάκελος Αρχείο Υλικού Εκπαίδευσης ΠΕΕΠ 2008

Υλικό για το έργο της Πρακτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕΕΠ) που υλοποιήθηκε το 2008.

Φάκελος Κεντρικές Υπηρεσίες ΠΣΔ
Φάκελος Τεχνική Στήριξη χρηστών ΣΕΠΕΗΥ και υπηρεσιών ΠΣΔ
Φάκελος Σεμινάρια Εκπαίδευσης
Φάκελος Επιτόπιες Πρακτικές Εκπαιδεύσεις


Online Τεκμηρίωση

- Wiki


Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Σύντομη Περιγραφή του Έργου ΠΕΕΠ (3378 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 153 KB)