Φάκελος Επιτόπιες Πρακτικές Εκπαιδεύσεις

Υλικό εκπαίδευσης για τις επιτόπιες πρακτικές εκπαιδεύσεις, που αποτελεί συνοπτικούς οδηγούς χρήσης και διαχείρισης των υπηρεσιών του ΣΕΠΕΗΥ, του ΠΣΔ και της Τεχνικής Στήριξης.

Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
16-Υπηρεσίες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ (283 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 187 KB)
15-Δημιουργία σχολικών ηλεκτρονικών περιοδικών και ιστολογίων (269 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 251 KB)
12-Υπηρεσίες δικτυακής πύλης ΠΣΔ (297 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 250 KB)
18-Υπηρεσίες Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ (302 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 217 KB)
17-Υπηρεσίες Video ΠΣΔ (247 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 195 KB)
13-Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (274 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 226 KB)
14-Φιλοξενία - Δημιουργία ιστοσελίδων στο ΠΣΔ (274 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 216 KB)
11-Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (277 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 196 KB)
08-Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών ΠΣ Helpdesk (266 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 226 KB)
06-Δικτυακή υποδομή - επικοινωνία και δομημένη καλωδίωση (301 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 230 KB)
07-Περιφερειακές συσκευές (276 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 223 KB)
10-Διαδικασία εγγραφής χρηστών στο ΠΣΔ (280 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 270 KB)
05-Λογισμικό ΣΕΠΕΗΥ (272 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 208 KB)
09-Απομακρυσμένη διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ (271 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 174 KB)
03-Προστασία του ΣΕΠΕΗΥ από επιβλαβές λογισμικό (291 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 213 KB)
04-Διαχείριση συστημάτων εξυπηρετητή και σταθμών εργασίας (301 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 217 KB)
01-Διαχείριση υποδομής ΣΕΠΕΗΥ (318 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 146 KB)
02-Λειτουργία εξυπηρετητή και υπηρεσιών DNS Domain Proxy (330 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 236 KB)