Φάκελος Κεντρικές Υπηρεσίες ΠΣΔ

Υλικό για την αξιοποίηση κεντρικών υπηρεσιών του ΠΣΔ.

Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Υπηρεσία Video κατά απαίτηση και ζωντανές μεταδόσεις (310 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.93 MB)
Παρουσίαση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (310 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 942 KB)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (321 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 358 KB)
Παρουσίαση του ΠΣΔ (333 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 482 KB)
Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (287 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 422 KB)
Υπηρεσία Ιστολογίων (323 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.37 MB)
Μηχανισμοί και εργαλεία διαχείρισης του ΠΣΔ (308 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 2.08 MB)
Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (340 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.66 MB)