Φάκελος Τεχνική Στήριξη χρηστών ΣΕΠΕΗΥ και υπηρεσιών ΠΣΔ

Υλικό για την Τεχνική Στήριξη χρηστών ΣΕΠΕΗΥ και υπηρεσιών ΠΣΔ.

Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Χρήση στατιστικών στο ΠΣ Helpdesk.sch.gr (308 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 822 KB)
Εγχειρίδιο χρήσης του ΠΣ helpdesk.sch.gr για τα στελέχη ΚΕΠΛΗΝΕΤ (325 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 550 KB)
Χρήση ΠΣ helpdesk.sch.gr από τους τελικούς χρήστες (284 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 370 KB)
Οδηγίες αξιοποίησης του inventory του Κτηματολογίου (316 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 342 KB)
Οδηγίες αξιοποίησης της εφαρμογής Κτηματολογίου (343 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 880 KB)
Χρήση της Βάσης Σχολικών Μονάδων του ΠΣΔ (286 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.05 MB)
Οδηγός Διαδικασιών Υποστήριξης Υποδομών ΤΠΕ και Χρηστών (296 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 325 KB)
Οδηγίες απομακρυσμένης και μαζικής διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ (400 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 2.60 MB)