Υπεύθυνοι ΠληΝεΤ

Η θέση του υπευθύνου ΠληΝεΤ υπάρχει σε κάθε διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

Ο υπεύθυνος ΠληΝεΤ υπάγεται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων πληροφορικής των οικείων διευθύνσεων και εποπτεύεται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού του έργου από το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του κλάδου ΠΕ86 του οικείου ΠΕΚΕΣ.

Ο υπεύθυνος ΠληΝεΤ αντικατέστησε από 01/03/2019 τη δομή των ΚεΠληΝεΤ.

Αρμοδιότητα του υπευθύνου ΠληΝεΤ είναι η τεχνική υποστήριξη και η εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες όπως αναλυτικά περιγράφεται στο pdf Ν.4547/2018 (652 KB) .
Λυπούμαστε, αλλά η σελίδα που ψάχνετε φαίνεται πως έχει μετακινηθεί ή δεν υπάρχει.

404

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη λειτουργία του Ενημερωτικού Κόμβου (πχ λάθος links) ή προτάσεις βελτίωσης του web site μπορείτε:

 

Για προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του ΣΕΠΕΗΥ ή υπολογιστικού εξοπλισμού της σχολικής μονάδας μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ticket για τη Σχολική/Διοικητική Μονάδα στο σύστημα HelpDesk χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο ΠΣΔ, ή επικοινήστε με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ της περιοχής σας.

Αναφορά Προβλήματος