Φάκελος Βιβλιοθήκη

Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων
Φάκελος Κανονισμοί - Διαδικασίες
Φάκελος Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμήθειας ΣΕΠΕΗΥ
Φάκελος Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ - Σχέδια διαγωνισμών
Φάκελος Δράσεις ενημέρωσης της ΤΣ
Φάκελος Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Φάκελος Αρχείο

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Εγκατάσταση και Διαχείριση Λογισμικού Antispyware (2734 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 746 KB)
Παρουσίαση εγκατάστασης και διαχείρισης συνοδευτικού λογισμικού ΣΕΠΕΗΥ (2979 μεταφορτώσεις) Λήψη (ppt, 2 MB)
Εγκατάσταση και Διαχείριση Λογισμικού System Restore (2723 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 2.14 MB)
Εγκατάσταση και Διαχείριση Λογισμικού Antivirus (2715 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.77 MB)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (97 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 358 KB)
Παρουσίαση του ΠΣΔ (91 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 482 KB)
D3.1.1-ΑΠΘ: Εκπόνηση - συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού(τελική έκδοση) (66 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 13.72 MB)
Εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό ΚΕΠΛΗΝΕΤ (2915 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 13.72 MB)
D3.1.1-2:Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Tεxνικών/Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή (ΑΠΘ) - Νέα Έκδοση (60 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 13.08 MB)
D3.1.1-2:Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Tεxνικών/Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή(ΑΠΘ) (56 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 13.72 MB)