Φάκελος Βιβλιοθήκη

Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων
Φάκελος Κανονισμοί - Διαδικασίες
Φάκελος Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμήθειας ΣΕΠΕΗΥ
Φάκελος Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ - Σχέδια διαγωνισμών
Φάκελος Δράσεις ενημέρωσης της ΤΣ
Φάκελος Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Φάκελος Αρχείο

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Κότινος - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3114 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 173 KB)
Κασταλία - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3091 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 170 KB)
Δελύς - Αναφορά Τεχνικόυ Ελέγχου σε Win2000 (3087 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 173 KB)
Δελύς - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (2828 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 260 B)
Συμμαχία - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (2848 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 260 B)
Πρωτέας - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (3173 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 175 KB)
Ίρις - Ανφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (2843 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 260 B)
Ίρις - Ανφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3147 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 165 KB)
Αβάκειο E-Slate - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε Win2000 (2725 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 260 B)
Αβάκειο E-Slate - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (2707 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 164 KB)
ΣΕΠ - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (3101 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 734 KB)
ΣΕΠ - Δραστηριότητες Εκμάθησης (3059 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.32 MB)
Διασύνδεση Σχολικών Εργαστηρίων με Windows 2000 στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (3247 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 575 KB)
LAN Σχολικής Μονάδας - Δισύνδεση στο ΠΣΔ & Υπηρεσίες (184 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.31 MB)
Μελέτη για την Τεχνική Στήριξη Σχολικών Εργαστηρίων & χρηστών ΚΤΠ του ΥΠΕΠΘ (46 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.88 MB)
Ανθρώπινο Σώμα - Εγχειρίδιο Χρήσης(Readme) (3218 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 32 KB)
Tina Pro - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (3956 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.59 MB)
Tina Pro - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (3994 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.48 MB)
Κασταλία - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (2710 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 260 B)
Συμμαχία - Αναφορά Τεχνικού Ελέγχου σε WinXP (3041 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 167 KB)