Φάκελος Βιβλιοθήκη

Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων
Φάκελος Κανονισμοί - Διαδικασίες
Φάκελος Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμήθειας ΣΕΠΕΗΥ
Φάκελος Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ - Σχέδια διαγωνισμών
Φάκελος Δράσεις ενημέρωσης της ΤΣ
Φάκελος Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Φάκελος Αρχείο

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Οδηγός Εγκατάστασης και Διαχείρισης Εργαστηρίου με Ms Windows NT Server 4.0 (2735 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 498 KB)
Συμμαχία - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (3102 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 4.22 MB)
Συμμαχία - Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή (3119 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.33 MB)
English Discoveries - Συμπληρωματικές οδηγίες εγκατάστασης (3082 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 252 KB)
Τηλεδιάσκεψη πάνω από διασυνδέσεις NAT με δρομολογητές CISCO (112 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 545 KB)
Ίρις - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (3138 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 3.92 MB)
Ίρις - Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή (3064 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.33 MB)
Ίρις - Πρόσθετο Συνοδευτικό Υλικό (3379 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 383 KB)
Ίρις - Εγχειρίδιο Χρήσης (2799 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 261 B)
Κασταλία - Εγχειρίδιο Χρήσης (2824 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 19.28 MB)
Κασταλία - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (2983 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 12.39 MB)
Πρωτέας - Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή (2831 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 261 B)
Πρωτέας - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (2899 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 261 B)
Πρωτέας - Εγχειρίδιο Χρήσης-Εγκατάστασης (2850 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 726 KB)
Αβάκειο Ε- Slate - Εγχειρίδιο Χρήσης (3315 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 1.97 MB)
Συμμαχία - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (3074 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.41 MB)
Ανακαλύπτω τις μηχανές - Εγχειρίδιο Εγκατάστασης/Χρήσης(Readme) (3097 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 49 KB)
Κότινος - Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή (2967 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 7.44 MB)
Κότινος - Εγχειρίδιο Χρήσης (2820 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 261 B)
Κότινος - Εγχειρίδιο Χρήσης Μαθητή (3120 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.77 MB)