Φάκελος Βιβλιοθήκη

Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων
Φάκελος Κανονισμοί - Διαδικασίες
Φάκελος Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμήθειας ΣΕΠΕΗΥ
Φάκελος Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ - Σχέδια διαγωνισμών
Φάκελος Δράσεις ενημέρωσης της ΤΣ
Φάκελος Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Φάκελος Αρχείο

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Οδηγός Διαδικασιών Υποστήριξης Υποδομών ΤΠΕ και Χρηστών (70 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 325 KB)
Οδηγίες απομακρυσμένης και μαζικής διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ (70 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 2.60 MB)
Υπηρεσία Video κατά απαίτηση και ζωντανές μεταδόσεις (46 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.93 MB)
Παρουσίαση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (50 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 942 KB)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (69 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 358 KB)
Παρουσίαση του ΠΣΔ (60 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 482 KB)
Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (47 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 422 KB)
Υπηρεσία Ιστολογίων (55 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.37 MB)
Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (72 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.66 MB)
Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ, έκδοση 1.1 (6970 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 785 KB)
Εγκατάσταση και Διαμόρφωση ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 και Windows XP (4355 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.49 MB)
16-Υπηρεσίες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ (41 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 187 KB)
15-Δημιουργία σχολικών ηλεκτρονικών περιοδικών και ιστολογίων (51 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 251 KB)
12-Υπηρεσίες δικτυακής πύλης ΠΣΔ (46 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 250 KB)
18-Υπηρεσίες Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ (48 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 217 KB)
17-Υπηρεσίες Video ΠΣΔ (41 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 195 KB)
13-Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (53 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 226 KB)
14-Φιλοξενία - Δημιουργία ιστοσελίδων στο ΠΣΔ (49 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 216 KB)
11-Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (40 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 196 KB)
08-Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών ΠΣ Helpdesk (45 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 226 KB)