Φάκελος Βιβλιοθήκη

Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων
Φάκελος Κανονισμοί - Διαδικασίες
Φάκελος Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμήθειας ΣΕΠΕΗΥ
Φάκελος Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ - Σχέδια διαγωνισμών
Φάκελος Δράσεις ενημέρωσης της ΤΣ
Φάκελος Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Φάκελος Αρχείο


Online Τεκμηρίωση

- Wiki


Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Οδηγός Διαδικασιών Υποστήριξης Υποδομών ΤΠΕ και Χρηστών (479 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 325 KB)
Οδηγίες απομακρυσμένης και μαζικής διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ (603 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 2.60 MB)
Υπηρεσία Video κατά απαίτηση και ζωντανές μεταδόσεις (547 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.93 MB)
Παρουσίαση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (550 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 942 KB)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (557 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 358 KB)
Παρουσίαση του ΠΣΔ (562 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 482 KB)
Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (515 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 422 KB)
Υπηρεσία Ιστολογίων (546 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.37 MB)
Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (567 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.66 MB)
Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ, έκδοση 1.1 (7720 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 785 KB)
Εγκατάσταση και Διαμόρφωση ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 και Windows XP (4775 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.49 MB)
16-Υπηρεσίες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ (495 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 187 KB)
15-Δημιουργία σχολικών ηλεκτρονικών περιοδικών και ιστολογίων (449 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 251 KB)
12-Υπηρεσίες δικτυακής πύλης ΠΣΔ (509 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 250 KB)
18-Υπηρεσίες Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ (512 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 217 KB)
17-Υπηρεσίες Video ΠΣΔ (448 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 195 KB)
13-Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (469 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 226 KB)
14-Φιλοξενία - Δημιουργία ιστοσελίδων στο ΠΣΔ (483 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 216 KB)
11-Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (501 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 196 KB)
08-Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών ΠΣ Helpdesk (485 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 226 KB)