Φάκελος Βιβλιοθήκη

Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων
Φάκελος Κανονισμοί - Διαδικασίες
Φάκελος Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμήθειας ΣΕΠΕΗΥ
Φάκελος Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ - Σχέδια διαγωνισμών
Φάκελος Δράσεις ενημέρωσης της ΤΣ
Φάκελος Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Φάκελος Αρχείο

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Οδηγός Διαδικασιών Υποστήριξης Υποδομών ΤΠΕ και Χρηστών (117 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 325 KB)
Οδηγίες απομακρυσμένης και μαζικής διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ (127 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 2.60 MB)
Υπηρεσία Video κατά απαίτηση και ζωντανές μεταδόσεις (91 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.93 MB)
Παρουσίαση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (102 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 942 KB)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (109 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 358 KB)
Παρουσίαση του ΠΣΔ (104 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 482 KB)
Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (90 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 422 KB)
Υπηρεσία Ιστολογίων (102 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.37 MB)
Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (119 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.66 MB)
Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ, έκδοση 1.1 (7048 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 785 KB)
Εγκατάσταση και Διαμόρφωση ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 και Windows XP (4397 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.49 MB)
16-Υπηρεσίες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ (89 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 187 KB)
15-Δημιουργία σχολικών ηλεκτρονικών περιοδικών και ιστολογίων (93 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 251 KB)
12-Υπηρεσίες δικτυακής πύλης ΠΣΔ (94 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 250 KB)
18-Υπηρεσίες Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ (97 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 217 KB)
17-Υπηρεσίες Video ΠΣΔ (77 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 195 KB)
13-Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (95 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 226 KB)
14-Φιλοξενία - Δημιουργία ιστοσελίδων στο ΠΣΔ (93 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 216 KB)
11-Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (80 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 196 KB)
08-Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών ΠΣ Helpdesk (84 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 226 KB)