Φάκελος Βιβλιοθήκη

Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων
Φάκελος Κανονισμοί - Διαδικασίες
Φάκελος Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμήθειας ΣΕΠΕΗΥ
Φάκελος Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ - Σχέδια διαγωνισμών
Φάκελος Δράσεις ενημέρωσης της ΤΣ
Φάκελος Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Φάκελος Αρχείο

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Οδηγίες αξιοποίησης του inventory του Κτηματολογίου (60 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 342 KB)
Οδηγίες αξιοποίησης της εφαρμογής Κτηματολογίου (79 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 880 KB)
Εγκατάσταση και Διαχείριση ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu (2581 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 3.30 MB)
Οδηγίες Εισαγωγής Εξοπλισμού στο Κτηματολόγιο (58 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 4 KB)
Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Κτηματολογίου (ΕΚΠΑ) (115 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 485 KB)
D3.4-1a:Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Κτηματολογίου (ΕΚΠΑ) (37 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 485 KB)