Φάκελος Βιβλιοθήκη

Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων
Φάκελος Κανονισμοί - Διαδικασίες
Φάκελος Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμήθειας ΣΕΠΕΗΥ
Φάκελος Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ - Σχέδια διαγωνισμών
Φάκελος Δράσεις ενημέρωσης της ΤΣ
Φάκελος Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Φάκελος Αρχείο

Αναζήτηση

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Slipstreaming Windows 2000 (78 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 109 KB)
Αυτόματη Ρύθμιση DNS σε Win2000 Server (138 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 5 KB)
Πληροφοριακό Σύστημα Dialup ADMIN (83 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 240 KB)
Router Troubleshooting (157 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 8 KB)
Τοπολογία ενός Σχολικού Δικτύου (172 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 112 KB)
Αυτόματη εγκατάσταση των Windows 2000 & Server (134 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 690 KB)