Φάκελος Βιβλιοθήκη

Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων
Φάκελος Κανονισμοί - Διαδικασίες
Φάκελος Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμήθειας ΣΕΠΕΗΥ
Φάκελος Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ - Σχέδια διαγωνισμών
Φάκελος Δράσεις ενημέρωσης της ΤΣ
Φάκελος Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Φάκελος Αρχείο


Online Τεκμηρίωση

- Wiki


Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Οδηγός Διαδικασιών Υποστήριξης Υποδομών ΤΠΕ και Χρηστών (544 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 325 KB)
Οδηγίες απομακρυσμένης και μαζικής διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ (664 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 2.60 MB)
Υπηρεσία Video κατά απαίτηση και ζωντανές μεταδόσεις (613 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.93 MB)
Παρουσίαση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (617 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 942 KB)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (622 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 358 KB)
Παρουσίαση του ΠΣΔ (627 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 482 KB)
Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (586 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 422 KB)
Υπηρεσία Ιστολογίων (615 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.37 MB)
Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (636 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.66 MB)
Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ, έκδοση 1.1 (7834 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 785 KB)
Εγκατάσταση και Διαμόρφωση ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 και Windows XP (4830 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.49 MB)
16-Υπηρεσίες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ (546 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 187 KB)
15-Δημιουργία σχολικών ηλεκτρονικών περιοδικών και ιστολογίων (514 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 251 KB)
12-Υπηρεσίες δικτυακής πύλης ΠΣΔ (568 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 250 KB)
18-Υπηρεσίες Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ (591 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 217 KB)
17-Υπηρεσίες Video ΠΣΔ (506 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 195 KB)
13-Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (554 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 226 KB)
14-Φιλοξενία - Δημιουργία ιστοσελίδων στο ΠΣΔ (541 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 216 KB)
11-Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (560 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 196 KB)
08-Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών ΠΣ Helpdesk (541 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 226 KB)