Φάκελος Βιβλιοθήκη

Φάκελος Οδηγίες Εγκατάστασης - Διαχείρισης Εργαστηρίων
Φάκελος Κανονισμοί - Διαδικασίες
Φάκελος Συμβάσεις Διαγωνισμών Προμήθειας ΣΕΠΕΗΥ
Φάκελος Προδιαγραφές ΣΕΠΕΗΥ - Σχέδια διαγωνισμών
Φάκελος Δράσεις ενημέρωσης της ΤΣ
Φάκελος Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Φάκελος Αρχείο

Αναζήτηση

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
Οδηγίες απομακρυσμένης και μαζικής διαχείρισης ΣΕΠΕΗΥ (251 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 2.60 MB)
Υπηρεσία Video κατά απαίτηση και ζωντανές μεταδόσεις (192 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.93 MB)
Παρουσίαση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (207 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 942 KB)
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (201 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 358 KB)
Παρουσίαση του ΠΣΔ (199 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 482 KB)
Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (181 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 422 KB)
Υπηρεσία Ιστολογίων (196 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.37 MB)
Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων (217 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 1.66 MB)
Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ, έκδοση 1.1 (7166 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 785 KB)
Εγκατάσταση και Διαμόρφωση ΣΕΠΕΗΥ με Windows Server 2003 και Windows XP (4482 μεταφορτώσεις) Λήψη (zip, 2.49 MB)
16-Υπηρεσίες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ (181 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 187 KB)
15-Δημιουργία σχολικών ηλεκτρονικών περιοδικών και ιστολογίων (179 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 251 KB)
12-Υπηρεσίες δικτυακής πύλης ΠΣΔ (192 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 250 KB)
18-Υπηρεσίες Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ΠΣΔ (195 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 217 KB)
17-Υπηρεσίες Video ΠΣΔ (153 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 195 KB)
13-Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (181 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 226 KB)
14-Φιλοξενία - Δημιουργία ιστοσελίδων στο ΠΣΔ (181 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 216 KB)
11-Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (174 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 196 KB)
08-Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών ΠΣ Helpdesk (168 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 226 KB)
06-Δικτυακή υποδομή - επικοινωνία και δομημένη καλωδίωση (210 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 230 KB)