Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έλεγχος συμβατότητας υλικού

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του εξυπηρετητή και των σταθμών εργασίας ελέγξτε εάν το υλικό τους είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί.

  • Για τους σταθμούς εργασίας ελέγξτε εδώ