Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απαιτήσεις υλικού σταθμών εργασίας

  • Το υλικό των σταθμών εργασίας θα πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται εδώ.

Προειδοποίηση

Σκόπιμο είναι το υλικό των σταθμών εργασίας να καλύπτει τις προτεινόμενες απαιτήσεις του κάθε λειτουργικού συστήματος καθώς αν ικανοποιούνται μόνο οι ελάχιστες πιθανόν να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην απόκριση των υπηρεσιών του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.