Μετάβαση στο περιεχόμενο

Απαιτήσεις υλικού εξυπηρετητή

  • Το υλικό του εξυπηρετητή θα πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται από την Microsoft εδώ.

Προειδοποίηση

Σκόπιμο είναι το υλικό του εξυπηρετητή να καλύπτει τις προτεινόμενες απαιτήσεις του κάθε λειτουργικού συστήματος καθώς αν ικανοποιούνται μόνο οι ελάχιστες πιθανόν να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην απόκριση των υπηρεσιών του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.