Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση εξυπηρετητή Windows Server 2019

Βασική Εγκατάσταση

Προκειμένου να προχωρήσετε σε μία βασική εγκατάσταση ενός Windows Server λειτουργικού συστήματος ακολουθήστε τα βήματα:

Μετέπειτα ενέργειες

Τα επόμενα βήματα δεν χρειάζονται αν επιθυμείτε μόνο μια απλή εγκατάσταση. Πιθανά όμως να απαιτηθούν σε επόμενο χρόνο όταν εξοικειωθείτε με το περιβάλλον.