Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκατάσταση σταθμού εργασίας Windows 10

Βασική εγκατάσταση

Μετέπειτα ενέργειες

Τα επόμενα βήματα δεν χρειάζονται αν επιθυμείτε μόνο μια απλή εγκατάσταση. Πιθανά όμως να απαιτηθούν σε επόμενο χρόνο όταν εξοικειωθείτε με το περιβάλλον.